Nettleseren din klarer ikke � spille av dette elementet. Du kan klikke for � laste ned nyeste versjon av macromedia flash.
   

Lov og Planverk

Lov for Ålesund Golfklubb

Gjeldende lovverk for Aagk.

Virksomhetsplan for Ålesund Golfklubb

Når klubben vet hva den vil oppnå, vet den også hvilket veivalg som skal tas. Når det finnes tydelighet i mål, går all kraften i den samme retningen. Vår visjon er " Vi skaper gode golfopplevelser for alle" og i virksomhetsplanen finner du mer om verdier og fokusområder i perioden 2015-2019.

Baneplan for Ålesund Golfklubb

Baneplanen danner grunnlaget for vedlikehold og utvikling av våre anlegg. Denne planen er retningsgivende for alt arbeid på vår hovedbane, og revideres i forkant av hver sesong.

Sportslig plan for Ålesund Golfklubb

Sportslig plan tar sikte på å sette golfspilleren i sentrum og den er et verktøy for å gi alle en mulighet for å utvikle seg og føle mestring, samme hvilket nivå man er på og hvor lenge man har spilt golf. Planen er et styringsverktøy som kan brukes av spilleren, golftreneren, styret og administrasjonen for å skape en klar og tydelig basis slik at det blir enklere å oppfylle den enkeltes behov.
 
 
footer