Nettleseren din klarer ikke � spille av dette elementet. Du kan klikke for � laste ned nyeste versjon av macromedia flash.
   

Sammendrag fra styrene

Her finner du et utdrag av saker til behandling på styremøtene i klubb og baneselskap.  

Styremøter april 2015 

 

Anleggsplan for Solnør og Moa

 
Banesjef Alexander Berntsson har laget en omfattende plan for begge våre anlegg. Denne inneholder målsettinger, drifts- og utviklingsoppgaver på kort og lang sikt. Dokumentet blir offentliggjort på hjemmesiden når alle detaljer er på plass.
 
 

Komiteinstrukser for Ålesund Golfklubb

 
Nye instrukser for frivillighetsarbeidet er godkjent av styret. Alle komiteer har kommet med sine innspill i forhold til ansvar, myndighet og arbeidsoppgaver. Instruksene finnes under ”klubben” - ”komiteer”.
 
 

Sportslig plan for Ålesund Golfklubb

 
Klubbens sportslige plan setter golfspilleren i sentrum og er et verktøy for å gi alle mulighet til å utvikle seg og føle mestring, samme hvilket nivå man er på og hvor lenge man har spilt golf. Planen benyttes til å skape en klar og tydelig basis for aktiviteter i klubben, slik at det blir enklere å oppfylle den enkelte spillers behov.
 
Planen i sin helhet ligger under ”klubben” – ”lov og planverk”.
 
 

Greenfeepriser 2015

 
Vi støtter opp under prosjektet ”bli medlem der du bor”, en landsomfattende satsing som har målsetting om å utvikle solide klubber bestående av en trygg, lokal medlemsbase som aktivt benytter hjemmeklubbens tilbud. I den sammenheng vil vi søke å etablere samarbeid rundt om i landet, som gir gunstige priser ved gjestespill for alle våre hovedmedlemmer.
 
Våre egne greenfeepriser er justert slik at de reflekterer medlemskontingentene i 2015. Se ”Baner” – ”hovedbanen” – ”greenfee priser”.
 
 

Jubileumsmarkering

 
Det er 25 år siden klubben ble stiftet, og dette skal vi feire med ulike aktiviteter gjennom sesongen. Om medlemmer ønsker å bidra med idéer og gjennomføring, ta gjerne kontakt på post@aagk.no.
 
 

Hullfadderordning

 
Med aktive hullfaddere vil vi kunne heve nivået på våre golfbaner betydelig, og vi setter nå fokus på å strukturere ordningen. Anleggskomiteen vil utfordre medlemmer til å bli med på konkurranse om ”Årets hull 2015”. Mer informasjon om kåringen kommer, og vi kan røpe såpass at det vil lønne seg å trå til som fadder gjennom sesongen :) 
 
 

Møteplan

 
Styrene i Ålesund Golfklubb og Solnør Gaard Golfbane planlegger følgende møtedatoer i 2015:
 
18.mai. – 15.juni – 17.aug – 21.sept – 19.okt
 
Mvh Styrene 
 
 

Tilbake

 
footer